0
Vybavení prodejen
SKYWANDER
Interiér obchodu a vybavení prodejny je to nejdůležitější pro úspěšný prodej vašich výrobků. Využijte našich mnohaletých zkušeností s návrhem, výrobou a realizací značkových obchodů, prodejen a samoobsluh.

Velkoobchod

V případě jednorázového nákupu jednotlivých zákazníků může každý kupující provádět objednávání zboží bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu a to beze slev.
 
 
PRO VELKOOBCHOD
 
Pro poskytnutí velkoobchodní slevy na objednávaném zboží je nutné, aby příslušný velkoobchod nejdříve vyplnil a zaslal níže uvedené registrační údaje kupujícího a zaslal je pak formou žádosti na náš email: obchod@skywander.cz Po schválení a přidělení čísla, může pak velkoobchodní zákazník využívat níže vyčíslené slevy. Tyto slevy se poskytují dle celkově dosažené částky objednaného zboží bez DPH v každé jedné konkrétní objednávce zvlášť!
 
Při registraci a při objednávání zboží je kupující obchodník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat a to formou zaslání opravného emailu k příslušnému přidělenému účtu. Údaje uvedené kupujícím v jeho posledním opravném emailu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné. Při nepravdivosti či neaktuálnosti údajú vyplněných v níže uvedeném registračním dotazníku, nese zákazník všechny právní a finanční následky a postihy s tímto stavem související... Kupující obchodník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně všech informací získaných při velkoobchodním styku. Kupující obchodník není oprávněn umožnit využívání uživatelských slev třetím osobám. Prodávající může zrušit přidělené velkoobchodní číslo a sním spojené slevy, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
 
 
Velkoobchodní slevy poskytované u nás registrovaným velkoobchodům v ČR:
 
Objednávka zboží v celkové částce nad 10tis.Kč bez DPH poskytujeme slevu -3%
Objednávka zboží v celkové částce nad 30tis.Kč bez DPH poskytujeme slevu -4%
Objednávka zboží v celkové částce nad 60tis.Kč bez DPH poskytujeme slevu -5%
 
 
REGISTRAČNÍ DOTAZNÍK (v emailové žádosti prosím uvádějte pravdivě)
 
- celý název firmy (včetně s.r.o., a.s., živnostník...)
- hlavní zaměření firmy
- adresa sídla firmy
- korespondenční adresa (je-li jiná než sídelní)
- IČO a DIČ (jste-li plátci DPH)
- kontaktní osoba a funkce ve firmě
- kontaktní údaje (tel., mobil, email, popř. další...)
- popřípadě co Vás zajímá za sortiment...
BedýnkyDřevěné.cz
SKYWANDER.cz
Malkovice čp.7
257 91 Sedlec-Prčice
Česká republika

+420 317 834 566
info@skywander.cz